MHMP - Veřejná vyhláška: oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3754/00