MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Kácení stromů a obnova biokoridoru ÚSES - L 4/276 při ulici K Vrtilce

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace - Kácení stromů a obnova biokoridoru ÚSES - L 4/276 při ulici K Vrtilce

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 4, 2018
Svěšeno: 
Čtvrtek, Září 20, 2018