Exekutorský úřad Cheb - Usnesení o dražební vyhlášce