Exekutorský úřad Praha 9, soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda - Dražební vyhláška