JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice - Dražební vyhláška