Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ

Datum zasedání Zápis: Usnesení Přílohy
21.01.2019 Usnesení (pdf, 247.21 KB) Dotační program (pdf, 1.78 MB) Příloha (pdf, 69.66 KB) Příloha (pdf, 231.67 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
05.11.2018 Změny rozpočtu (pdf, 170.33 KB) Změny rozpočtu (pdf, 51.99 KB) Dodatek 1 smlouvy o výpůjčce MS Mezi Domy (pdf, 86.22 KB) Usnesení zastupitelstva (pdf, 227.65 KB) Odkaz na audio záznam
12.09.2018 Usnesení zastupitelstva (pdf, 220.65 KB) prodejní cena pozemků parc. č. 10/1 0 výměře 343 m2 (pdf, 33.46 KB) Smlouva o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemku parc. č. 8/1 o výměře 1699 m2, části pozemku parc.č. lO/l o výměře 138,3 m2 (pdf, 427.31 KB) Dohody o rozpuštění sdružení a o vypořádání majetku sdružení mezi MC Praha-Libuš a Bytovým družstvem Libuš (pdf, 145.36 KB) Smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části pozemků parc. č. 922/14 a parc.č. 910/67 (pdf, 286.97 KB) Změna územního plánu, parc. č. 928, parc. č. 929, parc. č. 930, část parc. č. 922/14, část parc. č. 910/67, (pdf, 68.93 KB) Změna územního plánu, parcela č. 669/11 (pdf, 33.57 KB) Změna územního plánu, parc.č. 428/1 a parc.č. 390/10 (pdf, 105.23 KB) Směnná smlouva s Nguen Ngoc Kiem a Dang Thi Mai Huong (pdf, 324.15 KB) Směnná smlouva Smolkovi (pdf, 299.39 KB) Odměny FV KV (pdf, 29.83 KB) Navýšení objemu rozpočtu (pdf, 75.65 KB) Změny rozpočtu (pdf, 69.43 KB) Zpráva o činnosti FV (pdf, 26.92 KB) Zpráva o činnosti rady (pdf, 26.38 KB) Člen školské rady (pdf, 33.56 KB) Odkaz na audio záznam
20.06.2018 Usnesení zastupitelstva (pdf, 253.11 KB) Usnesení č.18/2018 (pdf, 112.89 KB) Usnesení č.19/2018 (pdf, 58.04 KB) Usnesení č.20/2018 (pdf, 36.67 KB) Usnesení č.21/2018 (pdf, 32.08 KB) Usnesení č.22/2018 vč. příloh (pdf, 72.91 KB) Usnesení č.23/2018 (pdf, 28.37 KB) Usnesení č.24/2018 (pdf, 37.08 KB) Usnesení č.25/2018 (pdf, 33.23 KB) Usnesení č.26/2018 vč. příloh (pdf, 167.44 KB) Usnesení č.27/2018 vč. příloh (pdf, 901.9 KB) Usnesení č.28/2018 (pdf, 52.66 KB) Usnesení č.29/2018 vč. příloh (pdf, 67.61 KB) Usnesení č.30/2018 vč. příloh (pdf, 325.91 KB) Usnesení č.31/2018 vč. příloh (pdf, 294.43 KB) Usnesení č.32/2018 (pdf, 195.84 KB) připomínky-výkresy (pdf, 6.26 MB) připomínky ZMČ (pdf, 304.49 KB) Odkaz na audio záznamOdkaz na audio záznam
18.04.2018 usneseni zastupitelstva 2018 04 18.pdf (pdf, 209.84 KB) processed u z 8 2018.pdf (pdf, 445.57 KB) processed u z 9 2018.pdf (pdf, 940.65 KB) processed u z 10 2018.pdf (pdf, 299.55 KB) processed u z 11 2018.pdf (pdf, 32.7 KB) processed u z 12 2018.pdf (pdf, 427.77 KB) processed u z 13 2018.pdf (pdf, 26.34 KB) processed u z 14 208.pdf (pdf, 29.98 KB) processed u z 15 2018.pdf (pdf, 113.52 KB) processed u z 16 2018.pdf (pdf, 24.08 KB) processed u z 17 2018.pdf (pdf, 24.79 KB) Odkaz na audio záznam
24.01.2018 usneseni zastupitelstva 2018 01 24.pdf (pdf, 445.33 KB) processed u 1 2018 podnet obcanu.pdf (pdf, 1 MB) processed u 2 2018 rozpocet.pdf (pdf, 5.27 MB) processed u 3 2018 zmocneni r.pdf (pdf, 890.72 KB) processed u 4 2018 dotacni program.pdf (pdf, 22.98 MB) processed u 5 2018 prevod bd.pdf (pdf, 742.12 KB) processed u 6 2018 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 10.86 MB) processed u 7 2017 zprava o cinnosti r.pdf (pdf, 645.3 KB) Odkaz na audio záznam
29.11.2017 processed u 37 2017 up 557 59 557 133.pdf (pdf, 717.94 KB) processed u 38 2017 up 866 2.pdf (pdf, 660.03 KB) processed u 39 2017 uzemni studie.pdf (pdf, 16.36 MB) processed u 40 2017 rozpoctove provizorium.pdf (pdf, 930.48 KB) processed u 41 2017 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 13.31 MB) processed u 42 2017 stockovi.pdf (pdf, 2.24 MB) processed u 43 2017 bambule.pdf (pdf, 3.06 MB) processed u 44 2017 skolska rada.pdf (pdf, 786.02 KB) processed u 45 2017 odmeny clenum vyboru.pdf (pdf, 735.27 KB) processed u 46 2017 zprava o cinnosti r.pdf (pdf, 696.76 KB) usneseni zastupitelstva 2017 11 29.pdf (pdf, 214.89 KB) Odkaz na audio záznam
20.09.2017 processed u z 27 2017 kupni smlouva parc c 695.pdf (pdf, 425.03 KB) processed u z 28 2017 drtinovi.pdf (pdf, 331.82 KB) processed u z 29 2017 odejmuti pozemku.pdf (pdf, 30.5 KB) processed u z 30 2017 vo.pdf (pdf, 38.96 KB) processed u z 31 2017 mestellerovi.pdf (pdf, 34.99 KB) processed u z 32 2017 10p.pdf (pdf, 31.56 KB) processed u z 33 2017 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 538.91 KB) processed u z 34 2017 fce starosta.pdf (pdf, 32.25 KB) processed u z 35 2017 zprava o cinnosti r.pdf (pdf, 29.01 KB) processed u z 36 2017 zapis fv.pdf (pdf, 40.29 KB) usneseni zastupitelstva 2017 09 20.pdf (pdf, 219.59 KB) Odkaz na audio záznam
21.06.2017 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 21.6.2017 č. 17-26 včetně příloh (pdf, 223.59 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 25 2017 Hercesa.pdf (pdf, 389 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 24 2017 zmeny rozpoctu.pdf (pdf, 4.88 MB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U Z 23 2017 zaverecny ucet.pdf (pdf, 504.16 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) 2 ucetni zaverka vykaz zisku a ztraty.pdf (pdf, 262.33 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 22 2017 ucetni zaverka.pdf (pdf, 240.76 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 21 2017 inventarizace.pdf (pdf, 1.74 MB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 20 2017 Domov senioru.pdf (pdf, 267.73 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 19 2017 Zmena UPn 934 3.pdf (pdf, 277.76 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 18 2017 Zmena UP 558 1.pdf (pdf, 2.31 MB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) U 17 2017 zadost obcanu.pdf (pdf, 355.1 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 21.6.2017 č. 17-26 (pdf, 224.66 KB) 5 ucetni zaverka prehled o zmenach vlastniho kapitalu.pdf (pdf, 129.99 KB) 4 ucetni zaverka prehled o peneznich tocich.pdf (pdf, 143.15 KB) 3 ucetni zaverka priloha.pdf (pdf, 818.68 KB) 1 ucetni zaverka rozvaha.pdf (pdf, 394.14 KB) zadost obcanu.pdf (pdf, 2.22 MB) Odkaz na audio záznam
29.03.2017 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29.3.2017 č. 7-16 včetně příloh (pdf, 2.04 MB) U 16 2017 zprava o cinnosti R.pdf (pdf, 241.58 KB) U 15 2017 dodatek ZS Conka.pdf (pdf, 642.77 KB) U 14 2017 pocet obyvatel.pdf (pdf, 244.82 KB) U 13 2017 Zprava KV.pdf (pdf, 258.73 KB) U 12 2017 prevod clenstvi BD Libus.pdf (pdf, 262.22 KB) U 11 2017 dodatek Luna.pdf (pdf, 686.76 KB) U 10 2017 dotacni program.pdf (pdf, 1.09 MB) U 9 2017 dodatky zrizovacich listin.pdf (pdf, 3.65 MB) U 8 2017 zplnomocneni Rady.pdf (pdf, 324.07 KB) Usnesení ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29.3.2017 č. 7-16 (pdf, 237.51 KB) Odkaz na audio záznam

Stránky