Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšenoseřadit sestupně Dokument

Městská část Praha - Libuš - Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva dne 15. 11. 2010.

Vyvěšeno: 5.11.2010 Svěšeno: 16.11.2010

Zápís o výsledku voleb do Zastupitelstva obce

Vyvěšeno: 16.10.2010 Svěšeno: 16.11.2010 vysledky komunalnich voleb.pdf (pdf, 1.75 MB)

Ú MČ Praha - Libuš - Svolává 1. Zasedání Zastupitelstva dne 26. 1. 2011.

Vyvěšeno: 19.1.2011 Svěšeno: 27.1.2011 0665 svolani zast.jpg (jpg, 82.89 KB)

Ú MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2011

Vyvěšeno: 25.2.2011 Svěšeno: 14.3.2011 0678.jpg (jpg, 145.45 KB)

Ú MČ Praha-Libuš - Svolání 2. Zasedání Zastupitelstva dne 16. 3. 2011

Vyvěšeno: 9.3.2011 Svěšeno: 17.3.2011 0681.jpg (jpg, 83.16 KB)

MČ Praha-Libuš – Zveřejňuje záměr prodat nemovitý majetek, parc.č. 259/1 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 15.4.2011 Svěšeno: 2.5.2011 ccf15042011 00002.pdf (pdf, 509.7 KB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 18.8.2011 Svěšeno: 5.9.2011

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Zpomalovací Prahy v ulici Lojovická a K Hájovně, na pozemcích parc. č. 895/7, 895/9, 895/8 a 895/10 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 22.8.2011 Svěšeno: 7.9.2011 0802.pdf (pdf, 671.59 KB)

MČ Praha 12 - Usnesení - zastavení řízení - Písnické zahrady, dostavba lokality U Vrtilky, na pozemcích parc. č. 60/1, 61/1 k.ú. Písnice, při ulici K Vrtilce.

Vyvěšeno: 22.8.2011 Svěšeno: 7.9.2011 0801.pdf (pdf, 727.92 KB)

Pozemkový úřad Praha - Pozvánka na 2 projednání návrhu pozemkové úpravy Písnice - změna termínu.

Vyvěšeno: 31.8.2011 Svěšeno: 19.9.2011 0769.jpg (jpg, 108.43 KB)

Ú MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken v tělocvičnách ZŠ Meteorologická 181.

Vyvěšeno: 26.8.2011 Svěšeno: 20.9.2011 0805.pdf (pdf, 2.68 MB)

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc.č. 1143 k.ú. Libuš, ul. Drůbežářská.

Vyvěšeno: 5.9.2011 Svěšeno: 21.9.2011 0810.pdf (pdf, 567.64 KB)

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc. č. 843/1 k.ú. Písnice, ul. Vídeňská, Praha 4.

Vyvěšeno: 5.9.2011 Svěšeno: 21.9.2011 0809.pdf (pdf, 431.42 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Háje

Vyvěšeno: 19.5.2011 Svěšeno: 26.9.2011 ccf19052011 00000.pdf (pdf, 242.51 KB)

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 25.7.2011 Svěšeno: 26.9.2011 0760.jpg (jpg, 93.9 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Polyfunkční dům Libušská, Dobronická

Vyvěšeno: 13.9.2011 Svěšeno: 29.9.2011 ccf13092011 00000.pdf (pdf, 911.49 KB)

MČ Praha-Libuš - Záměr prodat předem známému zájemci část pozemku parc.č. 557/43, k.ú. Libuš při ulici Na Domovině

Vyvěšeno: 12.9.2011 Svěšeno: 29.9.2011 ccf12092011 00000.pdf (pdf, 476.1 KB)

Městská část Praha - Šeberov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka úřadu MČ.

Vyvěšeno: 29.6.2011 Svěšeno: 3.10.2011 0775.pdf (pdf, 574.15 KB)

Městská část Praha - Šeberov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci referenta státní správy úřadu MČ.

Vyvěšeno: 29.6.2011 Svěšeno: 3.10.2011 0774.pdf (pdf, 557.44 KB)

Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Kudláček

Vyvěšeno: 19.9.2011 Svěšeno: 5.10.2011 0770.jpg (jpg, 93.79 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o změně zahájení územního řízení o změně umístění stavby - zvýšení podlaží polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 553/2 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 20.9.2011 Svěšeno: 6.10.2011 0816.pdf (pdf, 1.1 MB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3.10. a 7.10.2011

Vyvěšeno: 15.9.2011 Svěšeno: 10.10.2011 scan0002.pdf (pdf, 242.57 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.10.2011

Vyvěšeno: 15.9.2011 Svěšeno: 18.10.2011 scan0003.pdf (pdf, 253.06 KB)

Mgr. Pavel Štrbík - advokát - Dražební vyhláška č. 770/2011.

Vyvěšeno: 9.9.2011 Svěšeno: 19.10.2011 0815.pdf (pdf, 2.15 MB)

Mgr. Pavel Štrbík - advokát - Dražební vyhláška č. 769/2011.

Vyvěšeno: 7.9.2011 Svěšeno: 19.10.2011 0812.pdf (pdf, 1.59 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - zapuštění nekrytého bazénu rodinného domu na pozemku parc.č. 835/91 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 3.10.2011 Svěšeno: 19.10.2011 0826.pdf (pdf, 835.75 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky - Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie.

Vyvěšeno: 30.9.2011 Svěšeno: 21.10.2011 vyzva park u zahr. kolonie.pdf (pdf, 2.31 MB)

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Oznámení o uložení písemnosti - Sergiy Babourine.

Vyvěšeno: 6.10.2011 Svěšeno: 24.10.2011 0836.pdf (pdf, 179.26 KB), posta 0152.pdf (pdf, 5.57 MB), posta 0153.pdf (pdf, 4.53 MB), posta 0154.pdf (pdf, 3.55 MB), posta 352.pdf (pdf, 440.41 KB)

MČ Praha 12 - Výzva k doplnění podkladů k řádnému posouzení žádosti - 26 rodinných domů, komunikací a technické infrastruktury pro přístavbu zádveří, pergol, dřevníku a zpevněných ploch na pozemcích, parc. č. 166/10 a 166/14 k.ú. Písnice v Praze 4.

Vyvěšeno: 11.10.2011 Svěšeno: 27.10.2011 0840.pdf (pdf, 745.54 KB)

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov - Oznámení o uložení písemnosti - Štefan Nešev.

Vyvěšeno: 12.10.2011 Svěšeno: 31.10.2011 0841.pdf (pdf, 252.55 KB)

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 30.8.2011 Svěšeno: 31.10.2011 0766.jpg (jpg, 86.78 KB)

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat předem známému zájemci nemovitý majetek na pozemku, parc. č. 557/27 v k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 17.10.2011 Svěšeno: 2.11.2011 0842.pdf (pdf, 709.66 KB)

Katastrální úřad pro halvní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Háje.

Vyvěšeno: 18.10.2011 Svěšeno: 3.11.2011 0849.pdf (pdf, 244.99 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 5.10.2011 Svěšeno: 3.11.2011 0833.pdf (pdf, 227.39 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 1.11.2011

Vyvěšeno: 18.10.2011 Svěšeno: 3.11.2011 0846.pdf (pdf, 306.65 KB)

MHMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášeny celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2012.

Vyvěšeno: 31.8.2011 Svěšeno: 3.11.2011 0768.jpg (jpg, 144.67 KB)

Exekutorský úřad - Praha 10 - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 22.9.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0818.pdf (pdf, 1.02 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - dělení pozemku parc. č. 781/1 v k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0852.pdf (pdf, 885.88 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Vladislav Varadi.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0850.pdf (pdf, 255.45 KB)

MČ Praha-Březiněves - Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele-ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace.

Vyvěšeno: 4.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0832.pdf (pdf, 484.93 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Savko Ševčík.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0851.pdf (pdf, 268.69 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení platnosti stavebního povolení - zpomalovací prahy v ulici Lojovická a K Hájovně.

Vyvěšeno: 19.10.2011 Svěšeno: 4.11.2011 0854.pdf (pdf, 1.63 MB)

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 9.9.2011 Svěšeno: 9.11.2011 0814.pdf (pdf, 239.99 KB)

MČ Praha 12 - Výzva, doplnění návrhu - polyfunkční dům Libušská, Dobronická.

Vyvěšeno: 24.10.2011 Svěšeno: 9.11.2011 0858.pdf (pdf, 1.12 MB)

Ú MČ Praha-Libuš - Svolání 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 9.11.2011.

Vyvěšeno: 1.11.2011 Svěšeno: 10.11.2011 0866.pdf (pdf, 230.06 KB)

MHMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášeny celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012.

Vyvěšeno: 31.8.2011 Svěšeno: 10.11.2011 0767.jpg (jpg, 124.38 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, Polyfunkční dům na pozemku parc. č. 553/2 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 27.10.2011 Svěšeno: 14.11.2011 0862.pdf (pdf, 2.88 MB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken v ZŠ Meteorologická 181 - etapa 2011.

Vyvěšeno: 17.10.2011 Svěšeno: 14.11.2011 0843.pdf (pdf, 3.52 MB)

MHMP - Odbor ochrany prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia-Libuš.

Vyvěšeno: 27.10.2011 Svěšeno: 14.11.2011 0864.pdf (pdf, 420.56 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat vozidlo Škoda 706 RTH CAS 25 - hasičská cisterna.

Vyvěšeno: 27.10.2011 Svěšeno: 14.11.2011 0861.pdf (pdf, 748.3 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libuššká - Kunratická spojka.

Vyvěšeno: 2.11.2011 Svěšeno: 18.11.2011 0870.pdf (pdf, 1.05 MB)

Městská část Praha - Kunratice - Oznámení veřejnou vyhláškou k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa údržbář, úklid komunikací.

Vyvěšeno: 4.10.2011 Svěšeno: 18.11.2011 0829.pdf (pdf, 527.13 KB)

Městská část Praha-Kunratice - Oznámení veřejnou vyhláškou k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa úklid komunikací.

Vyvěšeno: 4.10.2011 Svěšeno: 18.11.2011 0830.pdf (pdf, 500.25 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o zamítnutí umístění stavby - Areál skladů Libušská 118 - I. etapa na pozemcích parc. č. 395/13, 395/14, 395/15, 395/16, 395/17 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 2.11.2011 Svěšeno: 18.11.2011 0869.pdf (pdf, 1.42 MB)

Finanční úřad pro Prahu 6 - Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky - Ke Quang Nguyen.

Vyvěšeno: 3.11.2011 Svěšeno: 21.11.2011 0872.pdf (pdf, 265.52 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek na pozemku parc. č. 843/1 k.ú Písnice.

Vyvěšeno: 4.11.2011 Svěšeno: 21.11.2011 0874.pdf (pdf, 481.65 KB)

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 21.9.2011 Svěšeno: 21.11.2011 0817.pdf (pdf, 251.7 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - stavební povolení - pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 835/91 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 8.11.2011 Svěšeno: 24.11.2011 0878.pdf (pdf, 3.24 MB)

MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o dělení pozemku a umístění stavby - ul. V Hrobech, parc. č. 293/4 a 293/5 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 8.11.2011 Svěšeno: 24.11.2011 0877.pdf (pdf, 1.13 MB)

Ministerstvo pro místní rozvoj - Rozhodnutí - rozklad společnosti REKO-AM, s.r.o.

Vyvěšeno: 11.11.2011 Svěšeno: 28.11.2011 0889.pdf (pdf, 2.6 MB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3. etapa - 2011 - 2012.

Vyvěšeno: 25.10.2011 Svěšeno: 29.11.2011 0859.pdf (pdf, 3.71 MB)

Mgr. Pavel Štrbík - Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby - dražební vyhláška č. 784/2011.

Vyvěšeno: 4.11.2011 Svěšeno: 7.12.2011 0873.pdf (pdf, 2 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení o spojení územního řízení o povolení výjimky, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - dělení pozemku parc. č. 154 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 12.12.2011 0901.pdf (pdf, 1.14 MB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Slavko Ševčík.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 12.12.2011 0903.pdf (pdf, 284.39 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - nástavba podkroví a přístavba schodiště parc. č. 81/2 k.ú Písnice k stávajícímu rodinnému domu č.p. 14 k.ú. Písnice.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 12.12.2011 0902.pdf (pdf, 969.92 KB)

MČ Praha-Libuš - Svolání 7. zasedání Zastupitelstva na 14. 12. 2011

Vyvěšeno: 7.12.2011 Svěšeno: 15.12.2011 scan0035.pdf (pdf, 168.2 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Kamýk.

Vyvěšeno: 16.11.2011 Svěšeno: 15.12.2011 0898.pdf (pdf, 245.78 KB)

MHMP, Odbor ochrany prostředí - Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2012 - více na www.praha.eu - záložka Dotace a granty.

Vyvěšeno: 14.11.2011 Svěšeno: 20.12.2011 0891.pdf (pdf, 4.26 MB)

MČ Praha 4 - Oznámení o uložení písemnosti - Ondřej Laub

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 27.12.2011 scan0038.pdf (pdf, 212.29 KB)

MČ Praha 12 - Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o umístění stavby Areál skladů Libušská 118 - I. etapa a výzva účastníkům řízení k vyjádření se k odvolání

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 27.12.2011 scan0039.pdf (pdf, 1.13 MB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o dělení pozemku č.parc. 781/1 (zahrada) v k.ú. Písnice, obec Praha

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 27.12.2011 scan0040.pdf (pdf, 1015.64 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu k.ú. Chodov.

Vyvěšeno: 24.11.2011 Svěšeno: 27.12.2011 0904.pdf (pdf, 324.35 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o dělení pozemků a umístění stavby nazvané Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů.

Vyvěšeno: 6.12.2011 Svěšeno: 29.12.2011 0912.pdf (pdf, 881.79 KB)

Ú MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací.

Vyvěšeno: 3.3.2011 Svěšeno: 31.12.2011 0679.jpg (jpg, 74.06 KB)

MČ Praha 12 - Výzva - seznámení se s projektovou dokumentací, Polyfunkční dům Libušská, Dobronická.

Vyvěšeno: 29.12.2011 Svěšeno: 16.1.2012 0935.pdf (pdf, 796.68 KB)

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Michle.

Vyvěšeno: 16.12.2011 Svěšeno: 16.1.2012 0926.pdf (pdf, 250.28 KB)

MHMP - Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa).

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 17.1.2012 0928.pdf (pdf, 394.79 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 9.12.2011 Svěšeno: 17.1.2012 scan0041.pdf (pdf, 691.67 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - Písnické rezidence - Vrtilka.

Vyvěšeno: 2.1.2012 Svěšeno: 18.1.2012 0938.pdf (pdf, 6.16 MB)

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2274/00, Z 2573/00).

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 19.1.2012 0930.pdf (pdf, 849.94 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy (Z 2600/00, Z 2710/00) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů těchto změn na udržitelný rozvoj území.

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 19.1.2012 0927.pdf (pdf, 922.63 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - přístavba rodinného domu č.p. 13 v k.ú. Libuš, na pozemcích prac.č. 459 a 460 k.ú. Libuš.

Vyvěšeno: 4.1.2012 Svěšeno: 20.1.2012

MČ Praha-Libuš - Záměr prodat vozidlo AVIA A - 30k, dopravní automobil DVS 12/A 30 (hasičský vůz)

Vyvěšeno: 6.1.2012 Svěšeno: 23.1.2012 scan0047.pdf (pdf, 229.17 KB), posta 0242.pdf (pdf, 113.52 KB)

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

Vyvěšeno: 23.11.2011 Svěšeno: 23.1.2012 0900.pdf (pdf, 307.36 KB)

Městská část Praha - Satalice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí úřadu - tajemník úřadu Městské části Praha - Satalice.

Vyvěšeno: 4.1.2012 Svěšeno: 23.1.2012 0939.pdf (pdf, 813.29 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - přístavba zádveří k rodinnému domu, terénní úpravy, parc.č. 166/10, 166/14 a 166/20 v k.ú. Písnice, v Praze 4.

Vyvěšeno: 5.1.2012 Svěšeno: 23.1.2012 0941.pdf (pdf, 2.33 MB)

Soudní exekutor - Mgr. Daniel Vlček, Exekutorský úřad Praha 7 - Zveřejnění dražební vyhlášky.

Vyvěšeno: 22.12.2011 Svěšeno: 26.1.2012 0932.pdf (pdf, 1.98 MB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 25. 1. 2012

Vyvěšeno: 9.1.2012 Svěšeno: 26.1.2012 scan0048.pdf (pdf, 300.74 KB)

MČ Praha-Libuš - Svolání 1. zasedání Zastupitelstva na 25. 1. 2012

Vyvěšeno: 18.1.2012 Svěšeno: 26.1.2012 0945.pdf (pdf, 260.44 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení výjimky z OTPP a územní rozhodnutí o dělení pozemků

Vyvěšeno: 10.1.2012 Svěšeno: 26.1.2012 scan0049.pdf (pdf, 1.85 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rekonstrukce kabelů VN, Praha 12 - Cholupice, ul. U Nové Louky

Vyvěšeno: 11.1.2012 Svěšeno: 27.1.2012 scan0052.pdf (pdf, 1.04 MB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Rekonstrukce kabelů VN, Praha 12 - Písnice, ul. Hoštická

Vyvěšeno: 11.1.2012 Svěšeno: 27.1.2012 scan0051.pdf (pdf, 1018.26 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - nástavba podkroví a přístavby schodiště ke stávajícímu RD č.p. 14, k.ú. Písnice, při ulici Na Konečné

Vyvěšeno: 12.1.2012 Svěšeno: 30.1.2012 scan0054.pdf (pdf, 1.98 MB)

HMP - Správa služeb hl.m. Prahy - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

Vyvěšeno: 5.12.2011 Svěšeno: 6.2.2012 scan0028.pdf (pdf, 228.95 KB)

Dražby EU, s.r.o. - Oznámení o upuštění od dražby nedobrovolné č. 782011.

Vyvěšeno: 19.12.2011 Svěšeno: 6.2.2012 0929.pdf (pdf, 703.64 KB)

Dražby EU, s.r.o. - Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 782011.

Vyvěšeno: 25.11.2011 Svěšeno: 6.2.2012 0906.pdf (pdf, 3.31 MB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhlškou - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace v ul. Ke Kašně.

Vyvěšeno: 20.1.2012 Svěšeno: 6.2.2012 0948.pdf (pdf, 1.08 MB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů.

Vyvěšeno: 23.1.2012 Svěšeno: 8.2.2012 0949.pdf (pdf, 1.45 MB), posta 006.pdf (pdf, 382.24 KB)

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Zveřejnění exekučního příkazu na provedení exekuce prodejem nemovistí povinného.

Vyvěšeno: 25.1.2012 Svěšeno: 10.2.2012 0951.pdf (pdf, 801.11 KB)

Úřad pro civilní letectví - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Točná.

Vyvěšeno: 27.1.2012 Svěšeno: 13.2.2012 0959.pdf (pdf, 6.02 MB)

Stránky